Čerpacia stanica Bratislava

 

Čerpacia stanica

Na stavbe čerpacej stanice v Bratislave sme vykonávali stavebný dozor a inžinierskú činnosť.