Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

LR trend s.r.o. zúročuje znalosti z 30 ročnej skúsenosti vlastného mamežmentu v oblasti stavebnej činnosti pri realizácií rôznych stavebných zákazok, ako rodinné domy, bytové domy, čerpacie stanice pohonných látok, priemyselných budov, montované haly, inžinierských sietí a pod. Okrem toho zabezpečuje činnosť stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti práce na stavbách.

Stavebná činnosť zahŕňa:

  • komplexné zabezpečovanie realizácie pozemných a inžinierskych stavieb, vrátane inžinierskych činností, vlastnú realizáciu stavieb, zabezpečenie kolaudácie a užívacieho povolenia
  • výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
  • výkon činnosti stavebného dozoru 
    • Pozemné stavby,
    • Inžinierske stavby-potrubné, energetické a iné líniové stavby (voda, kanál),
    • Dopravné stavby.